شرکت خدمات دریایی و کشتیرانی خط دریا بندر 36درصد تعديل سنواتی نسبت به سود انباشته ابتدای دوره داد.

به گزارش بورس امروز، این تعدیل سنواتی 105,125 میلیون ریالی در پی کاهش بدهي ناشي از ابلاغ نتيجه کارشناسان منتخب کارفرما براي قراردادلايروبي سال پنجم بنادر شمالي حاصل شده است.

این گزارش می افزاید: در اجراي سال پنجم قرارداد لايروبي بنادر شمالي مبلغ 148،406 ميليون ريال به حساب بستانکاري سازمان بنادر و دريانوردي بابت سهم از درآمد مازاد ناشي از نوسان نرخ ارز براي سال پنجم در سال مالي 1399 منظور و از درآمد برگشت داده شد. با توجه به احاله موضوع به کارشناسان منتخب کارفرما و ابلاغ نتيجه یازدهم اردیبهشت ماه امسال ميزان بدهي اين شرکت به سازمان بنادر و دريانوردي مبلغ 105،125 ميليون ريال کاهش يافت به عبارتي مانده بدهي بالغ بر 43،281 ميليون ريال گرديد.

  • منبع خبر : کدال