شرکت مجتمع صنعتی آرتاویل تایر به عنوان دویست و هشتاد و دومین نماد معاملاتی و یکصد و هفتاد و دومین شرکت در بازار دوم در فهرست فرابورس ایران درج شد.

به گزارش بورس امروز، شرکت مجتمع صنعتی آرتاویل تایر با نماد معاملاتی «پارتا» از گروه لاستیک و پلاستیک و زیرگروه تولید تایر و بازسازی تایرهای لاستیکی در بازار دوم شرکت فرابورس ایران درج شد.

سایر اطلاعات این شرکت به شرح زیر است:

  • منبع خبر : سنا