نظر سهام داران خرد درمجامع ، وزن بالایی در تصمیم گیری نهایی توسط سهام داران عمده خواهد داشت.

به گزارش بورس امروز، هر شرکت بر اساس سیاست های تعریف شده و جریان های نقدی موجود از یک سو و همچنین نیازی که سهام دار عمده به نقد شوندگی دارد از سوی دیگر به تصمیم گیری در رابطه با تقسیم سود مبادرت می ورزد. به نظر نمی رسد که نظر سهامداران خرد در مجامع، وزن بالایی در تصمیم گیری نهایی توسط سهام داران عمده داشته باشد.
در رابطه با کمرنگ شدن حضور سهامداران در مجامع در پی شیوع کرونا، از آنجایی که امکان مشاهده ی آنلاین وجود دارد می توان گفت درصد بیشتری از افراد با امکان مجازی شدن در مجامع شرکت می کنند چراکه عموما مجامع در تهران برگزار می گردد و برای همه سهامداران این امکان که در مجامع حضور به هم رسانند، وجود نخواهد داشت. با برگزاری مجامع به صورت الکترونیکی اینگونه افراد بیشتری از اخبار شرکت ها مطلع خواهند شد. در واقع با برقراری عدالت این امکان مهیا شده که همه سهامداران بتوانند در مجامع حضور به هم رسانند.

  • نویسنده : ولید هلالات رییس هیئت مدیره سبدگردان اقتصاد بیدار
بیشتر بخوانید:  آیا افزایش سرمایه از محل مطالبات و آورده نقدی بازار را متضرر میکند؟