جنگ روسیه و اوکراین ب تغییرات قیمت کامودیتی ها بسیار تاثیرگذار بوده است.

به گزارش بورس امروز، در سال 1400، جریانات و اتفاقات سیاسی و اقتصادی زیادی در داخل و یا خارج از کشور تاثیر بسیار زیادی بر اقتصاد کل دنیا و همچنین جریان کامودیتی ها داشت از جمله مهم ترین این اتفاقات جنگ بین روسیه و اوکراین بود که سبب تغییرات زیادی در قیمت کامودیتی ها، قیمت مواد غذایی و حتی تغییرات قیمت حمل و نقل ها و قیمت بیمه ها شد.

این تحولات تغییرات بسیار زیادی را در سودآوری شرکت ها ایجاد کرد. بالاخص در آخرین فصل سال 1400 رشد بالای قیمت های جهانی باعث تاثیرات شدیدی بر بازار و بالاخص صنایعی مثل، صنعت پالایشی، صنعت اوره سازها، و تعدادی از پتروشیمی ها، صنعت سرب و روی، سنگ آهن و کمی هم صنعت فولاد (البته اگر نرخ گاز را برای صنعت فولاد در نظر نگیریم)، و حتی در صنعت غذایی شد.

همه این عوامل سبب شد که در سال 1400، شاهد رشد بالایی در سوداوری شرکت ها باشیم و اتفاقات سبب خواهد شد که فصل مجامع امسال کمی نسبت به سال گذشته جذابتر باشد. در کل امسال نسبت به سال گذشته شاهد بازار متعادل و روبه رشدتری در فصل مجامع نسبت به سال گذشته خواهیم بود.

  • نویسنده : نیما آهوان مشاور ارشد مدیر عامل کارگزاری دانایان‌