برآوردها و پیش بینی های شرکت فولاد مبارکه از قطعی برق بر اساس محدودیت های سال 1400 بنا شده است در غیر اینصورت این شرکت با کاهش سود آوری همراه خواهد شد.

حامد حسین ولی بیک معاون مالی اقتصادی فولاد مبارکه اصفهان در گفت و گو با خبرنگار بورس امروز با تاکید بر لزوم شفاف سازی قطعی برق برای سال 1401 اظهار داشت: بودجه پیش بینی شده برای سال 1401 شرکت ها با در نظر گرفتن محدودیت انرژی طبق کمبودها و محدودیت های سال گذشته انجام شده است.

وی ادامه داد: تصور از محدودیت سال 1401 به میزان محدودیت های سال گذشته بود. برآوردها و پیش بینی های شرکت فولاد مبارکه و سایر شرکت های تولیدی فلزات اساسی بر اساس محدودیت های سال 1400 بنا شده است.

وی تصریح کرد: در صورتی که در ابلاغیه جدید محدودیت های صنایع نسبت به سال گذشته بیشتر باشد برآورد شرکت از میزان سوداوری خود کمتر از انتظارات ما خواهد بود.