مدیر عامل فولاد سپيد فراب كوير گفت:هزینه های "کویر" با استفاده از مسایل دانش بنیان ها کاهش می یابد.

احمد خوروش مدیرعامل شرکت فولاد سپيد فراب كوير به خبرنگار بورس امروز از نرخ ارز نیمایی به عنوان یکی از نگرانی های صنایع فلزساز و دیگر صنایع نام برد که اعمال این نرخ سبب افزایش هزینه های شرکت ها می شود.

وی اظهار داشت: می توان هزینه ها را به سبب روش های نو که در دنیا وجود دارد مانند بهینه سازی واحدها، برای به روز شدن و همچنین استفاده از مسائل دانش بنیان که در شرکت های بسیار زیادی در حال انجام است، کاهش داد.

مدیرعامل “کویر” تصریح کرد: در این راستا نیز شرکت فولاد سپید فراب کویر نیز حرکت به سمت بهینه سازی و هم استفاده از مسائل دانش بنیان را آغاز نموده است.