شرکت تجلی توسعه معادن و فلزات از تغییر ترکیب هیات مدیره خبر داد.

به گزارش بورس امروز، شرکت تجلی اعلام کرد باستناد مصوبه مجمع عمومی عادی ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ و جلسه هیئت مدیره ۱۴۰۱/۰۲/۰۶ اسامی اعضای هیئت مدیره و نمایندگان آن ها تغییر کرده است.
شرکت های سرمایه گذاری توسعه معادن فلزات و شرکت توسعه معدنی صنعتی صبانور و کارخانجات تولیدات شهید قندی نمایندگان خود را در هیئت مدیره شرکت توسعه معادن و فلزات تجلی معرفی کرده اند.

سعید شیرزادی به نمایندگی از طرف ومعادن به عنوان عضو هیئت مدیره  ، جعفر صالح به نمایندگی از طرف کنور  به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره و ایرج  فکور به نمایندگی از طرف بکام در هیئت مدیره تجلی قرار میگیرند.