شرکت ارتباطات سیار ایران از دریافت مجوز به منظور افزایش ۱۰۰درصدی سرمایه خود خبر داد.

به گزارش بورس امروز شرکت ارتباطات سیار ایران با نماد “همراه” به منظور اصلاح ساختار مالی و جبران مخارج سرمایه ای،سرمایه فعلی را از ۹۶۰ میلیارد تومان به ۱٫۹ هزار میلیارد تومان می رساند.

۷۵ درصد تامین مالی این شرکت معادل ۷۲۰ میلیارد تومان از محل سود انباشته و ۲۵ درصد آن معادل ۲۴۰ از محل مطالبات سهامداران و آورده نقدی صرف می شود.

شروع پذیره نویسی حداکثر تا ۶۰ روز پس از تاریخ این مجوز امكان پذیر خواهد بود. عدم شروع پذیره نویسی در مهلت مقرر، موجب ابطال این مجوز شده و انجام آن مستلزم أخذ مجوز جدید از این سازمان خواهد بود.

در حال حاضر سرمایه فعلی این شرکت ‌۹,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال است قرار است همین رقم به سرمایه این شرکت افزوده شود. ارزش اسمی هر سهم ۱٫۰۰۰ ریال است.

از این مبلغ ۲.۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال ‌از ‌محل ‌مطالبات‌ حال ‌شده ‌سهامداران‌ و‌آورده ‌نقدی و ۷.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال ‌از‌محل ‌سود‌ انباشته تامین خواهد شد.

بیشتر بخوانید:  آغاز عملیات بازارگردانی 4  شرکت بورسی دیگر