بعد از سیاست های انبساطی دولت ها در مواجه با بحران کرونا بسیاری از کامودیتی ها سقف های قیمتی را تجربه کرده بودند.

به گزارش بورس امروز، بعد از سیاست های انبساطی دولت ها در مواجه با بحران کرونا بسیاری از کامودیتی ها سقف های قیمتی را تجربه کرده بودند. بعد از افزایش تورم در کشور ها و فروکش کردن موج کرونا، صحبت هایی پیرامون سیاست ها انقباضی به گوش رسید. افزایش دو مرحله ای نرخ بهره توسط فدرال رزرو بخشی از این اقدامات بود.

البته سیاست های انبساطی تنها بخشی از دلیل رشد کامودیتی ها بود. شاید بتوان مهم ترین وجه افزایش قیمت ها را مربوط به بر هم خوردن زنجیره تامین کالا ها و عدم تعادل بین عرضه و تقاضای جهانی محصولات عنوان کرد. قرنطینه های زیاد و تعطیلی های گسترده در سطح جهان باعث شد که عرضه و تقاضای بسیاری از کامودیتی ها از حالت تعادل خارج شود.

دلیل بعدی که موجب افزایش مجدد قیمت برخی کامودیتی ها بعد از فروکش کردن بحران کرونا شد، درگیری هایی بود که بین اوکراین و روسیه اتفاق افتاد. روسیه به تنهایی چیزی در حدود 11 درصد از نفت تولیدی روزانه جهان را تامین می کند. این درگیری باعث شد تا دوباره زنجیره تامین برخی از محصولات دچار مشکل شود و قیمت های جهانی نوساناتی را تجربه کنند.

این عوامل مهم ترین درایورهای تاثیر گذار بر قیمت های جهانی هستند. مهم ترین دلیلی که باعث شد در هفته گذشته اغلب کامودیتی ها قیمت های منفی را تجربه کنند، صحبت های رئیس فدرال رزور مبنی بر افزایش نرخ بهره در آمریکا بصورت سریع بود. دلیل دیگر نیز قرنطینه گسترده ای بود که در چین اتفاق افتاد و باعث شد برخی از فعالان بازار کامودیتی نگرانی هایی را از این بابت تجربه کنند.

با این تفاسیر برای پیش بینی درست وضعیت آتی کامودیتی ها باید وضعیت هر کدام را به صورت جداگانه مورد بررسی قرار داد. آخرین پیش بینی نشریه متال بولتن درباره فلزات اساسی روند قیمت اغلب کامودیتی ها را مثبت ارزیابی کرده است. در رابطه با نفت نیز بالا بودن تقاضا برای مشتقات نفتی بیانگر آن است که قیمت نفت نیز همچنان بالا خواهد بود. در مجموع با روشن تر شدن فضای اقتصادهای جهانی احتمالا شاهد تعادل در قیمت های کامودیتی ها باشیم.

  • نویسنده : محمود رضا الهی فرد مدیرعامل کارگزاری سی ولکس