اعضای هیات مدیره حقوقی شرکت پلیمر آریا ساسول انتخاب شدند.

به گزارش بورس امروز، در مجمع عمومی فوق العاده شرکت پلیمر آریا ساسول شرکت های پتروشیمی پارس، پارستامین مجد، سرمایه گذاری مدبران اقتصاد، فروسیلیسیم خمین، سمت و سوی توسعه ایرانیان و صنایع پتروشیمی خلیج فارس به عنوان اعضای حقوقی و محمدرضا حیدر زاده به عنوان اعضای حقیقی هیئت مدیره شرکت پلیمری آریا ساسول برای 2 سال انتخاب شدند.
این گزارش می افزاید: تا پیش از این مجمع امیرهوشنگ جنگی، علی نوری، محمد باقر حاجی ابراهیم زرگر، مرتضی رحیمیان سرایی و امیر حسین بحرینی به عنوان اعضای حقیقی و شرکت پتروشیمی پارس، شرکت پارس تامین مجد به عنوان اعضای حقوقی این شرکت محسوب می شدند.

  • منبع خبر : پلیمر اریا ساسول