بانک سپه ملزم به پرداخت وجه ضمانت نامه بانکی به ولصنم شد.

به گزارش بورس امروز، مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره شرکت لیزینگ صنعت ومعدن اعلام کرد: از آنجاییکه شرکت لایف برد پارسه به تعهدات خود در قبال شرکت لیزینگ صنعت و معدن عمل ننمود، ضمانتنامه بانکی دریافتی از شرکت مذکور به بانک سپه جهت وصول ارسال گردید.
علیرضا اسدپور کفاش ادامه داد: اما به دلیل استنکاف بانک سپه از پرداخت وجه ضمانتنامه، منجر به طرح دعوی علیه بانک مذگور گردید.
مدیرعامل ولصنم تاریخ طرح دعوی علیه بانک سپه را هشتم بهمن ماه 1397 اعلام کرد که در نهایت بانک سپه محکوم به پرداخت اصل خواسته، خسارت تادیه دین و هزینه دادرسی گردیده است.
بنه گفته وی؛ رای دادگاه در 29 فروردین ماه 1401 به طرفین ابلاغ شد.
وی تصریح کرد: پس از وصول مطالبات مذکور، مراتب وصول وجه و اثر آن بر EPS شرکت برای سال مالی منتهی به سی ام آذرماه 1401 اعلام می شود.

  • منبع خبر : کدال