کاهش درآمد حاصل از مشارکت و بهره برداری در محدوده های اکتشافی، "کتوسعه" را به فعالیت در محدوده های اکتشافی در اختیار ملزم کرد.

به گزارش بورس امروز، مدیرعامل و نایب رئیس هئیت مدیره شرکت توسعه صنایع و معادن کوثر به شفاف سازی در مورد تغییرات بیش از 30 درصدی سود پرداخت.
علی سلگی در بیان دلایل عمده کاهش سود شرکت “کتوسعه” در سال مالی 1400 نسبت به دوره مشابه سال قبل، به کاهش سود حاصل از سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری و سرمایه گذاری در سهام شرکت های بورسی به مبلغ 167.802 میلیون ریال اشاره کرد.
مدیرعامل کتوسعه این کاهش سود را ناشی از افت شاخص بورس و کاهش بازدهی بازار سرمایه در سال 1400 نسبت به سال قبل اعلام کرد.
وی همچنین با توجه به کاهش درآمد حاصل از مشارکت و بهره برداری در محدوده های اکتشافی به مبلغ 323.481 میلیون ریال گفت: در این رابطه شرکت تصمیم گرفته است که در محدوده های اکتشافی در اختیار را راسا فعالیت نماید. بر این اساس این درآمد در سال مورد گزارش موضوعیت ندارد.
سلگی در پایان کاهش درآمد ناشی از فروش دارایی های ثابت را معادل 150.519 میلیون ریال اعلام کرد که این در آمد در سال 1400 موضوعیت ندارد.

  • منبع خبر : کدال