مدیریت توسعه بازار فیزیکی بورس کالا برنامه عرضه گواهی سپرده کالایی سیمان و شیشه را با توجه به تعطیلی روزهای دوشنبه سه شنبه ۱۲ و ۱۳ اردیبهشت اعلام کرد.

به گزارش بورس امروز، براساس اطلاعیه بورس کالا، عرضه گواهی سپرده شیشه در هفته پیش رو، یکشنبه ۱۱ اردیبهشت و عرضه گواهی سپرده سیمان چهارشنبه ۱۴ اردیبهشت صورت می‌گیرد.

روزهای عرضه گواهی سپرده شیشه در هفته های معمول روزهای دوشنبه و روزهای عرضه گواهی سپرده سیمان روزهای دوشنبه و سه شنبه است.

در هفته ای که گذشت، ۱۸۵ هزار و ۴۵۰ گواهی سپرده شیشه به ارزش ۱۲.۹ میلیارد تومان و ۱۰ میلیون و ۹۴۹ هزار گواهی سپرده سیمان به ارزش ۶.۵ میلیارد تومان دادوستد شد.

  • منبع خبر : کالا خبر