آمار معاملات بورس کالای شرکت های مهم صنعتی حاضر در بورس اوراق بهادار در هفته منتهی به اول خرداد ماه 98.

محمد هادی حمیدی کارشناس بازار سرمایه،به گزارش عرضه های بورس کالا پرداخته است.

مس مفتول ملی صنایع مس ایران

مقدار تقاضا: ۴۸۰ تن ،مقدار معامله: ۱۸۰ تن ،قیمت پایه: ۷۲۹۳۲۸ ریال (%۱+)، بالاترین قیمت: ۷۲۹۳۲۸ ریال، قیمت پایانی موزون: ۷۲۹۳۲۸ ریال، ارزش معامله: ۱۳۱۲۷۹ میلیون ریال، تاریخ تحویل: ۹۸.۳.۴

مس کاتد ملی صنایع مس ایران

مقدار تقاضا: ۴۹۶۰ تن ،مقدار معامله: ۳۰۰۰ تن، قیمت پایه: ۶۱۴۸۶۳ ریال (%۳+) ،بالاترین قیمت: ۷۱۲۵۵۵ ریال ،قیمت پایانی موزون: ۷۰۸۹۴۵ ریال ،ارزش معامله: ۲۱۲۶۸۳۴ میلیون ریال

تاریخ تحویل: ۹۸.۳.۱

 

شمش ایرالکو

مقدار تقاضا: ۳۴۰۰ تن ،مقدار معامله: ۱۵۰۰ تن ،قیمت پایه: ۲۰۲۳۱۳ ریال (%۶+) ،بالاترین قیمت: ۲۴۵۱۱۹ ریال ،قیمت پایانی موزون: ۲۴۴۸۸۸ ریال ،ارزش معامله: ۳۶۷۳۳۲ میلیون ریال، تاریخ تحویل: ۹۸.۳.۱

 

بیلت ایرالکو

مقدار تقاضا: ۸۸۰ تن ،مقدار معامله: ۵۰۰ تن ،قیمت پایه: ۲۰۲۹۳۲ ریال ،بالاترین قیمت: ۲۵۱۳۰۹ ریال ،قیمت پایانی موزون: ۲۴۹۷۰۸ ریال ،ارزش معامله: ۱۲۴۸۵۴ میلیون ریال ،تاریخ تحویل: ۹۸.۳.۱

شمش فولاد خوزستان

مقدار تقاضا: ۵۸۰۰۰ تن ،مقدار معامله: ۳۰۰۰۰ تن ،قیمت پایه: ۳۵۰۵۲ ریال (%۵+) ،بالاترین قیمت: ۴۲۵۷۷ ریال ،قیمت پایانی موزون: ۴۰۸۷۶ ریال ،ارزش معامله: ۱۲۲۶۲۸۰ میلیون ریال ، تاریخ تحویل: ۹۸.۳.۲۷

شمش فولاد کاوه جنوب کیش

مقدار تقاضا: ۲۲۰۰۰ تن ،مقدار معامله: ۱۰۰۰۰ تن ،قیمت پایه: ۳۵۰۵۲ ریال (%۵+) ،بالاترین قیمت: ۳۹۸۱۹ ریال ،قیمت پایانی موزون: ۳۹۱۷۴ ریال ،ارزش معامله: ۳۹۱۷۴۰ میلیون ریال ، تاریخ تحویل: ۹۸.۳.۶

شمش آهن و فولاد ارفع

مقدار تقاضا: ۵۵۰۰۰ تن ،مقدار معامله: ۱۶۰۰۰ تن ،قیمت پایه: ۳۵۰۵۲ ریال (%۶+) ،بالاترین قیمت: ۴۱۵۵۹ ریال ،قیمت پایانی موزون: ۴۰۵۷۵ ریال ،ارزش معامله: ۶۴۹۲۱۱ میلیون ریال ، تاریخ تحویل: ۹۸.۳.۲۵ و ۹۸.۳.۲۹

بیشتر بخوانید:  هفته سبز نفت

شمش معدنی و صنعتی چادرملو

مقدار تقاضا: ۴۵۰۰۰ تن ،مقدار معامله: ۲۰۰۰۰ تن،قیمت پایه: ۳۳۸۷۸ ریال ،بالاترین قیمت: ۴۲۱۲۵ ریال،قیمت پایانی موزون: ۴۱۴۸۷ ریال ،ارزش معامله: ۸۲۹۷۴۰ میلیون ریال، تاریخ تحویل: ۹۸.۳.۱۰

سبد میلگرد فولاد خراسان

مقدار تقاضا: ۲۵۴۱۰ تن ،مقدار معامله: ۵۰۶۰ تن ،قیمت پایه: ۳۹۳۸۴ ریال (%۵+)، بالاترین قیمت: ۴۳۸۹۹ ریال ،قیمت پایانی موزون: ۴۳۷۱۷ ریال ،ارزش معامله: ۲۲۱۲۱۰ میلیون ریال ،تاریخ تحویل: ۹۸.۳.۱۲

ورق گرم فولاد مبارکه اصفهان

مقدار تقاضا: ۱۰۸۴۶۰ تن ،مقدار معامله: ۹۱۷۴۰ تن،قیمت پایه: ۴۸۹۳۳ ریال (%۶+) ،بالاترین قیمت: ۵۸۹۲۰ ریال ،قیمت پایانی موزون: ۵۵۷۰۱ ریال ،ارزش معامله: ۵۱۱۰۰۲۸ میلیون ریال ، تاریخ تحویل: ۹۸.۴.۳۱

ورق سرد فولاد مبارکه اصفهان

مقدار تقاضا: ۱۸۷۰۰ تن ،مقدار معامله: ۱۶۰۰۰ تن،قیمت پایه: ۵۶۲۶۵ ریال ،بالاترین قیمت: ۶۱۹۹۹ ریال، قیمت پایانی موزون: ۶۰۰۱۷ ریال ،ارزش معامله: ۹۶۰۲۷۲ میلیون ریال ،تاریخ تحویل: ۹۸.۵.۲۷

 

ورق گالوانیزه فولاد مبارکه اصفهان

مقدار تقاضا: ۵۹۰۰ تن ،مقدار معامله: ۴۳۰۰ تن ،قیمت پایه: ۷۵۶۵۵ ریال ،بالاترین قیمت: ۱۱۶۹۹۹ ریال ،قیمت پایانی موزون: ۱۱۳۷۱۹ ریال ،ارزش معامله: ۴۸۸۹۹۳ میلیون ریال ،تاریخ تحویل: ۹۸.۵.۲۷

 

ورق قلع اندود فولاد مبارکه اصفهان

مقدار تقاضا: ۳۸۵۰ تن ،مقدار معامله: ۳۲۰۰ تن ،قیمت پایه: ۱۰۱۵۶۲ ریال ،بالاترین قیمت: ۱۶۶۰۰۹ ریال ،قیمت پایانی موزون: ۱۵۴۶۵۰ ریال ،ارزش معامله: ۴۹۴۸۸۱ میلیون ریال ،تاریخ تحویل: ۹۸.۵.۲۹

 

سبد مخلوط ذوب آهن اصفهان

مقدار تقاضا: ۱۰۳۲۹۰ تن ،مقدار معامله: ۲۲۰۰۰ تن ،قیمت پایه: ۳۸۷۹۳ ریال (%۵+) ،بالاترین قیمت: ۴۲۷۲۱ ریال ،قیمت پایانی موزون: ۴۲۳۷۰ ریال ،ارزش معامله: ۹۳۲۱۴۵ میلیون ریال ، تاریخ تحویل: ۹۸.۳.۳۱