تامین سرمایه لوتوس پارسیان به منظور کمک به تامین مالی ایران خودرو، اوراق تبعی منتشر می کند.

به گزارش بورس امروز، در پی اقدام ایران خودرو برای انتشار اوراق اختیار فروش تبعی بر سهام شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو( خگستر) با هدف تامین مالی، شرکت تامین سرمایه لوتوس پارسیان نیز در این برنامه مشارکت کرد.
تعهد شرکت تامین سرمایه لوتوس پارسیان از پنجم اردیبهشت ماه آغاز می شود. تعهد این تامین سرمایه در این انتشار اوراق تبعی 2.700.000 میلیون ریال است.
سررسید این اوراق یکساله و با نرخ 22 درصد است. کارمزد آن نیز 62 میلیارد ریال اعلام شده است.

  • منبع خبر : کدال