سازمان بورس با افزایش سرمایه 31 درصدی سیمان شمال موافقت کرد.

به گزارش بورس امروز، بر این اساس سرمایه سیمان شمال به میزان 409 میلیارد و 914 میلیون و 523 هزار ریال افزایش می یابد.
این افزایش سرمایه 31 درصدی از محل سود انباشته است که به منظور اصلاح ساختار مالی و تامین سرمایه در گردش در این شرکت اعمال می شود.
در حال حاضر سرمایه سیمان شمال یک هزار و 290 میلیارد و 85 میلیون و 477 هزار ریال است که با این افزایش سرمایه به رقم یک هزار و 699 میلیارد و 170 میلیون ریال افزایش می یابد.

  • منبع خبر : کدال