به گزارش بورس امروز، بر این اساس، این شرکت اعلام کرد، بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۷ افزایش سرمایه شرکت از مبلغ ۵،۱۰۰،۰۰۰ میلیون ریال به‌مبلغ ۷،۶۵۰،۰۰۰ میلیون ریال (از محل سود انباشته مبلغ ۲۵۵۰۰۰۰ میلیون ریال) در تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۳۱ در مرجع ثبت شرکت‌ها به ثبت رسیده است.

به گزارش بورس امروز، بر این اساس، این شرکت اعلام کرد، بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۷ افزایش سرمایه شرکت از مبلغ ۵،۱۰۰،۰۰۰ میلیون ریال به‌مبلغ ۷،۶۵۰،۰۰۰ میلیون ریال (از محل سود انباشته مبلغ ۲۵۵۰۰۰۰ میلیون ریال) در تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۳۱ در مرجع ثبت شرکت‌ها به ثبت رسیده است.