در نماد سیمان باقران در دو ماه اخیر روند کوتاه مدت صعودی شکل گرفته و با گذر قیمت از سطح مقاومت مهم 13000ریال، شرایط برای ادامه صعود بهتر شده است.

به گزارش بورس امروز، در نماد سیمان باقران در دو ماه اخیر روند کوتاه مدت صعودی شکل گرفته و با گذر قیمت از سطح مقاومت مهم 13000ریال، شرایط برای ادامه صعود بهتر شده است.
تا زمانی که قیمت بالای حمایت  13000 ریال است،  می توان اهداف محدوده 16000 ریال و 18000 ریال را در نظر داشت. حد ضرر در نماد “سباقر” 12600 ریال است.

 

  • نویسنده : الهام لطفی-معامله گر کارگزاری دارا شعبه اصفهان