مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سنگ آهن گهرزمین (کگهر) منتهی به سال مالی 1400.09.30 با حضور 93 درصد سهامداران در تاریخ چهارشنبه 31 فروردین 1401 ساعت 14 در محل سالن تلاش تهران برگزار شد.

به گزارش بورس امروز، خلاصه ای از آن چه در مجمع مطرح شد:

تصویب تقسیم سود نقدی 400 تومانی به ازای هر سهم

شرکت سنگ آهن گهرزمین که بزرگترین معدن سنگ آهن روباز خاورمیانه است در سال مالی گذشته 16.2 میلیون تن سنگ آهن تولید کرد.
در سال مالی گذشته درآمد شرکت از 43 هزار میلیار ریال به 108هزار میلیارد ریال افزایش پیدا کرده است.
شرکت گهرزمین 3.5 میلیارد یورو پروژه در دست اقدام دارد که برخی از آن ها با همراهی شرکت گلگهر در حال انجام است.
رسیدن تولید کنسانتره در خطوط یک و دو به بالاتر از ظرفیت اسمی به گونه ای که در سال مالی مورد نظر، میزان تولید کنسانتره در مجموع خطوط بالغ بر حدود 4.6 میلیون تن گردید.
بهره برداری از خط تولید گندله سازی با ظرفیت 5 میلیون تن در سال، در بهمن 99 و تولید حدود 2.9 میلیون تن گندله در 11 ماه
بهره برداری از خط تولید کنسانتره شماره 3 در تاریخ 11 آبان 1400 با ظرفیت 2 میلیون تن در سال
افزایش 112 درصدی در «درآمد حاصل از فروش محصولات شرکت» و ثبت رکورد در فروش (به میزان 219.948.804 میلیون ریال در سال مالی مورد نظر)
افزایش 128 درصدی در «سود عملیاتی شرکت» و کسب 107.509.948 میلیون ریال سود عملیاتی در شرکت در سال مالی مورد نظر
افزایش 149 درصدی در «سود خالص شرکت» و کسب بیش از 107.869.041 میلیون ریال سود خالص در شرکت در سال مالی مذکور
در دستور کار قرار دادن جذب و پرورش نخبگان بومی
بر اساس گزارشی از کدال، مصوبات مجمع به شرح زیر می باشد:
•سرمایه ثبت شده: 25.000.000 میلیون ریال
•سود خالص هر سهم: 4315 ریال
•سود نقدی هر سهم: 4000 ریال
•سود انباشته پایان دوره: 111.093.636 میلیون ریال