عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: توثیق سهام عدالت برای دریافت وام، الزام وزارت اقتصاد و بانک مرکزی است و رعایت آن امری مهم و ضروری محسوب می‌شود.

به گزارش بورس امروز، علی جدی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی درباره بی‌رغبتی برخی بانک‌ها برای توثیق سهام عدالت برای دریافت وام‌های خرد و تأثیر آن بر ارزش سهام عدالت گفت: خاستگاه سهام عدالت شرکت‌های باارزشی هستند که می‌تواند به افراد مستضعف سود و منفعت برساند و به همین دلیل سهام عدالت پشتوانه خوبی برای مردم محسوب می‌شود.

وی افزود: توثیق سهام عدالت برای دریافت وام، الزام وزارت اقتصاد و بانک مرکزی است و رعایت آن امری مهم و ضروری محسوب می‌شود. واقعاً دریافت وام تا سقف 10 میلیون تومان ارزش این را ندارد که بروکراسی شدید اداری ایجاد کرد. فردی که سهام عدالت را در اختیار دارد می‌تواند با توثیق سهام عدالتش همین مبالغ خرد را دریافت کند.

نماینده مردم شیروان در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: کسی که چهار، پنج میلیون تومان وام نیاز دارد، از قشر ضعیف است، در غیر این‌صورت واقعاً این مبلغ ناچیز ارزش زیادی ندارد اما شاید برای آن فرد ارزشمند است، لذا وقتی می‌توان با توثیق سهام عدالت نیاز یک نیازمند را رفع کرد چرا باید کاری کرد که بر مشکلاتش افزوده شود.

جدی گفت: وظیفه بانک‌ها حمایت از دهک‌های پایین جامعه است و بانک‌ها نباید سخت بگیرند و تا آنجایی که می‌توانند باید در برابر دهک‌های ضعیف جامعه مساعدت از خود نشان دهند.

وی بیان کرد: هرچند وضعیت بازار سهام قابل تعریف نیست اما حداقل می‌توان گفت که سهام عدالت امید اقشار ضعیف جامعه به شمار می‌رود و باید کاری کنیم تا کسانی که سهام عدالت دارند نسبت به داشتن آن خوشحال باشند و بدانند که حداقل پشتوانه‌‎ای دارند که در مواقع ضروری می‌توانند به روی حساب باز کنند. نباید با اقدامات نسجنیده کاری کرد که امید مردم ناامید شود و خوشحالی مردم تبدیل به ناراحتی. بانک‌ها باید به دستورالعمل‌های موجود در توثیق سهام عدالت پایبند باشند و اجازه ندهند ارزش این سهام کمتر از قبل شود.