شرکت سرمایه گذاری گذاری ارزش آفرینان در خصوص افزایش سود عملیاتی، افزایش سرمایه گذاری های کوتاه مدت، افزایش دریافتنی های تجاری، پرداختنی های تجاری و در نهایت عمده خرید و فروش های صورت گرفته در صورت های مالی حسابرسی نشده دوره 3 ماهه منتهی به 29/12/1400 به ارایه توضییحات پرداخت.

به گزارش بورس امروز، شرکت “وآفر” علت افزایش 75 درصدی سود عملیاتی دوره 3 ماهه منتهی به 29/12/1400 نسبت به دوره مشابه سال گذشته را ناشی از سود حاصل از فروش سرمایه گذاری های این دوره ذکر کرده است.
همچنین علت افزایش 35 درصدی سرمایه گذاری کوتاه مدت 3 ماهه منتهی به 29/12/1400 نسبت به سال مالی منتتهی به 30/09/1400 را از بابت خرید سرمایه گذاری های کوتاه مدت از محل سود حاصله از عملیات این دوره علام کرد.
افزایش 83 درصدی دریافتنی های تجاری دوره 3 ماهه منتهی به 29/12/1400 نسبت به سال مالی منتهی به 30/09/1400 نیز ناشی از تعلق سود سهام شرکت های نفت و گاز پارسیان و پتروشیمی پردیس با توجه به برگزاری مجامع آن شرکت ها در این دوره بوده است.
دریافت نقد از شرکت گروه بهمن بابت حساب های فی مابین در دوره 3 ماهه منتهی به 29/12/1400 نسبت به سال مالی منتهی به 30/09/1400 منجر به افزایش 1864 درصدی پرداختنی های تجاری “وآفر” شده است.
و درنهایت شرکت سرمایه گذاری ارزش آفرینان در خصوص خرید و فروش های خود اعلام کرده است که با توجه به اینکه عمده خرید و فروش های صورت گرفته دوره 3 ماهه منتهی به 29/12/1400 در روز سه شنبه 24 اسفنده ماه صورت پذیرفت وگزارش فعالیت ماهانه اسفند ماه بلافاصله بعد از تعطیلی روزهای پنج شنبه و جمعه در روز شنبه 28 اسفندماه بر سامانه کدال قرار گرفت.

  • منبع خبر : کدال