5 سرمایه گذار خواستار ورود به ساخت پروژه ایزدشهر سرمایه گذاری سایپا شدند.

به گزارش بورس امروز، در پی انتشار آگهی شـناسایی و فراخوان سرمایه گذاران جهت سرمایه گذاري و مشارکت در طراحی و ساخت پروژه ایزد شـهر، 5سـرمایه گذار پیشنهادات خود را در خصوص آگهی مذبور به این شرکت ارائه نمودند.
شرکت “وساپا” اعلام کرده است که پس از بررسی کارشناسی در خصوص قابلیت اجرا از لحاظ فنی، مهندسی و مالی و همچنین بررسی اهلیت پیشنهاد دهندگان، حداکثر ظرف مهلت یکماه نسبت به اعلام نتیجه نهایی اقدام خواهد گردید.
اجرای پروژه ایزدشهر شرکت سرمایه گذاری سایپا درشهرستان ایزدشهر به مساحت 99.725 متر نیاز به سرمایه با حداقل سرمایه گذاری 1.300 میلیارد تومانی نیاز دارد.

  • منبع خبر : کدال