سازمان بورس و اوراق بهادار در راستای احیای صندوق‌های دارا و پالایش یکم ۳ راهکار ارائه کرد.

به گزارش بورس امروز، راهکارهای سه گانه سازمان بورس در راستای نزدیک تر شدن NAV صندوق های پالایش یکم و دارا یکم از این قرار است:

۱- اشخاص غیردولتی سهام دار این صندوق ها بتوانند در صندوق ها اعمال رای کنند.

۲- صندوق های ETF به صندوق های فعال و بخشی تبدیل شوند یعنی صندوق ها می توانند ترکیب سبد سهام را تغییر بدهند و بازارگردان نیز داشته باشند.

۳- یونیت واحدهای ممتاز این صندوق ها در یک مزایده به فروش برسد و به بخش خصوصی واگذار شود تا نقدینگی بیشتری جذب کند.

  • منبع خبر : کالا خبر