کارشناس سرمایه گذاری یاداور شد که وقتی قیمت مسکن در دوره های مورد نظر رو بررسی می کنیم رابطه ای بین این اوراق و قیمت واقعی مسکن وجود ندارد یعنی رشد قیمت اوراق تسهیلات مسکن الزاما تابعی از رشد قیمت مسکن نیست.

به گزارش بورس امروز، بررسی معاملات اوراق تسهیلات مسکن در بورس، کاهش قیمت و حجم معاملات اوراق در انتهای سال 1400 و فروردین ماه 1401 را نشان می دهد. در حالی که در دوره قبل از اسفند ماه 1400 (از نیمه دوم پاییز تا انتهای بهمن ماه 1400) روند قیمت اوراق تسهیلات مسکن افزایشی بوده است.

با قیمت مسکن در دوره های مورد نظر رو بررسی می کنیم رابطه ای بین این اوراق و قیمت واقعی مسکن وجود ندارد یعنی رشد قیمت اوراق تسهیلات مسکن الزاما تابعی از رشد قیمت مسکن نیست.

در شرایط فعلی با توجه به شرایط سیاسی و اقتصادی کشور افزایش قیمت ها را در بخش مسکن نمی توان متصور بود و شاید سرمایه گذاری در بخش مسکن برای پوشش تورم مفید باشد. اما بازدهی بالاتر از تورم در سال 1401 نخواهد داشت هر ساله در ابتدای سال فروشنده های مسکن 10 الی 20 درصد افزایش نرخ برای املاک خود اعمال می کنند. این افزایش نرخ بیشتر از نرخ تورم نخواهد بود و رشد قیمتی بیش از تورم را برای بخش مسکن در شرایط فعلی نمی توان متصور بود.

  • منبع خبر : روح اله حمیدی کارشناس بازار سرمایه