کارشناس بازار سرمایه گفتند: نماد فملی که پس از شکست خط ترند نزولی، توان عبور از محدوه مقاومتی 7 هزار و 880 ریال را نداشت؛ هم اکنون در حوالی 7 هزار و 600 ریال قرار دارد.

به گزارش بورس امروز، نماد «فملی»که پس از شکست خط ترند نزولی، توان عبور از محدوه مقاومتی 7 هزار و 880 ریال را نداشت؛ هم اکنون در حوالی 7 هزار و 600 ریال قرار دارد. انتظار می رود در صورت شکست محدوده مذکور ( 7،800 الی 8،195 ریال)، هدف مهم بعدی در حوالی سقف تاریخی ( 9،300 ریال ) قرار داشته باشد. حد ضرر تحلیل، شکست محدوده حمایتی 6 هزار و 600  الی 6 هزار و 500 ریال می باشد.

  • نویسنده : نیکتا رنجبریان-کارشناس بازار سرمایه