شرکت ريخته گري تراکتور سازي ايران در نظر دارد سرمایه این شرکت را تا ۳۲۸ درصد افزایش بدهد.

به گزارش بورس امروز، هیات مدیره این شرکت قصد دارد سرمایه این شرکت را از مبلغ ۲۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به مبلغ ۹۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی ،اندوخته طرح و توسعه افزایش دهد.

پیشنهادافزایش سرمایه به منظور اجراي پروژه هاي خريد و بهينه سازي تاسيسات توليدي شرکت و افزايش بهره وري و راندمان و رعايت الزامات زيست محيطي و مسئوليتهاي اجتماعي که در تاریخ ۱۳۹۸/۰۲/۳۱ به تصویب هیئت مدیره رسیده است.

بیشتر بخوانید:  عرضه خودرو در بورس در صورت حذف نگاه دستوری به قیمت عملیاتی می شود