این نماد وزنه بنیادین خاصی در حال حاضر نداشته و صرفا پتاسیل های تکنیکال این نماد با توجه به اقبال در گروه پتروشیمی و محصولات شیمیایی خودنمایی می کند.

بابک افشار کارشناس بازار سرمایه در گفتگو با خبرنگار بورس امروز عنوان کرد: پتروشیمی فسا از نمادهای مندرج در بازار پایه «ب» ،بنظر پس از اتمام یک حرکت مثلث گونه و تکمیل leg e ، درون یک حرکت پنج موجی در حال تکمیل موج ۲ حوالی قیمت ۷۲ الی ۷۸ تومان می باشد.

وی افزود: انتظار میرود در ادامه ،جهت تشکیل یک ساختار کانالیزه ، میل به کسب هدف حوالی ۲۰۰ تومان و بازدهی بیش از صد در صد داشته باشد. البته این نماد وزنه بنیادین خاصی در حال حاضر نداشته و صرفا پتاسیل های تکنیکال این نماد با توجه به اقبال در گروه پتروشیمی و محصولات شیمیایی خودنمایی می کند.

 

بیشتر بخوانید:  روزهای خوش پتروشیمی با یکه تازی نفت