در این پادکست؛به بررسی صندوق های سرمایه گذاری،پرداخته شده است.

بررسی صندوق های سرمایه گذاری،با اجرای سجاد میرزایی کارشناس صندوق های سرمایه گذاری

طی بررسی صورت گرفته از صندوق های سرمایه گذاری در هفته ی گذشته،سه صندوق پر بازده از انواع مختلف صندوق ها را می توان نام برد.در صندوق های سرمایه گذاری در سهام ؛صندوق بورس ایران،صندوق مشترک بانک خاورمیانه،صندوق سهم آشنا،بهترین عملکرد را داشتند.