درآمدی که این شرکت در طول یک دوره یکماهه منتهی به دی سال جاری کسب نموده است معادل با 2 هزار میلیارد و 709 میلیون و 755 هزار ریال می باشد که در دوره یکماهه منتهی به بهمن با رشدی معادل 8 درصد به 2 هزار میلیارد و 931 میلیون و 746 هزار ریال دست می یابد.

به گزارش بورس امروز، شرکت تجارت الکترونیک ایرانیان در سال 1379 به عنوان یکی از شرکت های تابعه بانک پارسیان تاسیس گردید و در سال 1382 نام شرکت به تجارت الکترونیک پارسیان تغییر یافت و در سال 1389 نوع شرکت از سهامی خاص به سهامی عام تبدیل گردید و در سال 1390 سهام آن در فرابورس قرار گرفت که در همان سال سهام شرکت از فرابورس به بازار بورس اوراق بهادار تهران انتقال یافت.

این شرکت جز واحدهای تجاری فرعی بانک پارسیان است. فعالیت های آن نیز عمدتا در زمینه های تامین، نصب و پشتیبانی از دستگاه های کارتخوان فروشگاهی و خودپدازهای بانکی، ارائه خدمات پرداخت مجازی از طریق اینترنت و موبایل، صدور و شخصی سازی انواع کارت های نقدی و اعتباری، ارائه سیستم های نرم افزاری در حوزه مدیریت تراکنش های پرداخت و خدمات سوئیچ به بانک ها و موسسات مالی و … متمرکز شده است.

این شرکت هم اکنون با سرمایه ای معادل با 6 هزار میلیارد ریال به فعالیت خود مشغول می باشد.

در صورت های مالی 12 ماهه منتهی به اسفند سال 1399 نسبت به دوره 12 ماهه سال 1398 سود خالص با رشدی حدود 92درصد همراه بوده است، از 1 هزار میلیارد و 894 میلیون و 391 هزار ریال به 3 هزار میلیارد و 642 میلیون و 741 هزار ریال رسیده است. و این در حالی است که در سال 1399 این شرکت با گذراندن 9 ماهه اول سود خالصی را که برای خود بدست می آورد معادل 2 هزار میلیارد و 130 میلیون و 845 هزار ریال می باشد که در 9 ماهه ابتدایی سال 1400 شاهد این سود به مبلغ 2 هزار میلیارد و 581 میلیون و 804 هزار ریال بوده ایم که نسبت به 9 ماهه سال گذشته با رشدی 21 درصدی همراه بوده است.

درآمدی که این شرکت در طول یک دوره یکماهه منتهی به دی سال جاری کسب نموده است معادل با 2 هزار میلیارد و 709 میلیون و 755 هزار ریال می باشد که در دوره یکماهه منتهی به بهمن با رشدی معادل 8 درصد به 2 هزار میلیارد و 931 میلیون و 746 هزار ریال دست می یابد.

در کل اگر درآمد این شرکت را از ابتدای سال 1400 تا پایان بهمن ماه یعنی در طول یک دوره 11 ماهه در نظر بگیریم، این شرکت در 1 ماه مانده به پایان سال 1400، درآمدی معادل با 28 هزار میلیارد و 837 میلیون و 726 هزار ریال دارد که در همین دوره مشابه در سال گذشته درآمد شرکت تنها 19 هزار میلیارد و 844 میلیون و 233 هزار ریال بوده که در نهایت در طول این دوره 11 ماهه در سال جاری نسبت به سال گذشته این شرکت خدمات الکترونیکی، رشدی حدود 45 درصد داشته است.

همچنین از کل درآمد حاصله در این دوره 11 ماهه در سال جاری، 64 درصد به درآمد حاصل از شارژ فروش تلفن همراه و 35 درصد به اجاره دستگاه های کارتخوان و کارمزد دریافتی از عملیات شاپرک و شتاب و مابقی به کارمزد دریافتی از دارندگان و آبونمان کارت اعتباری تعلق دارد.

خبرنگار: علی رجبی ابهری