آمار معاملات بورس کالای شرکت های مهم صنعتی حاضر در بورس اوراق بهادار در هفته منتهی به 25 اردیبهشت ماه 98.

محمد هادی حمیدی کارشناس بازار سرمایه،به گزارش عرضه های بورس کالا پرداخته است.

مس کاتد ملی صنایع مس ایران

مقدار تقاضا: ۴۲۶۰ تن ،مقدار معامله: ۳۰۰۰ تن ،قیمت پایه: ۵۹۸۹۶۲ ریال ،بالاترین قیمت: ۷۲۴۸۸۸ ریال ،قیمت پایانی موزون: ۷۰۴۵۹۳ ریال ،ارزش معامله: ۲۱۱۳۷۷۸۰ میلیون ریال ،تاریخ تحویل: ۹۸.۲.۲۵

مس مفتول ملی صنایع مس ایران

مقدار تقاضا: ۵۶۰ تن ،مقدار معامله: ۴۸۰ تن ،قیمت پایه: ۷۲۴۱۳۲ ریال (۲.۳٪-) ،بالاترین قیمت: ۷۲۴۱۳۲ ریال ،قیمت پایانی موزون: ۷۲۴۱۳۲ ریال ،ارزش معامله: ۳۴۷۵۸۳ میلیون ریال ،تاریخ تحویل: ۹۸.۲.۲۸

شمش ایرالکو

مقدار تقاضا: ۶۹۰۰ تن ، مقدار معامله: ۳۰۰۰ تن ،قیمت پایه: ۱۹۰۲۵۶ ریال (۱.۴٪+) ،بالاترین قیمت: ۲۴۵۱۰۱ ریال ،قیمت پایانی موزون: ۲۴۳۲۰۸ ریال ،ارزش معامله: ۷۲۹۶۲۴ میلیون ریال ،تاریخ تحویل: ۹۸.۲.۲۵ و ۹۸.۲.۲۹

سبد تیرآهن ذوب آهن اصفهان

مقدار تقاضا: ۳۱۰۲۰ تن ،مقدار معامله: ۵۳۹۰ تن ،قیمت پایه: ۳۷۴۹۵ ریال،بالاترین قیمت: ۴۷۳۳۳ ریال ،قیمت پایانی موزون: ۴۶۷۸۷ ریال ،ارزش معامله: ۲۵۲۱۸۱ میلیون ریال ،تاریخ تحویل: ۹۸.۳.۳۱
بیشتر بخوانید:  سهم ۱۲ درصدی ذوب آهن از تولید فولاد کشور