در این پادکست؛به بررسی تحلیلی بازار سرمایه،پرداخته شده است.

بررسی تحلیلی بازار سرمایه،با اجرای احمد اشتیاقی مدیرعامل کارگزاری بانک آینده

بازار در روز گذشته با برگشت از موقعت منفی با افزایش ۴۰۰۰ واحدی روبرو شد.به نظر می رسد علی رغم ریسک های سیاسی که وجود دارد،عوامل بنیادی بازار مانع از ریزش شاخص از سطح کنونی می شود و در ادامه انتظار می رود،به صورت تدریجی و آهسته شاخص با افزایش روبرو شود.