در حالت اول ، حرکت اصلاحی B در این نماد تکمیل گشته و در حال حاضر در قالب حرکت C در وهله نخست دستیابی به محدوده 221 تومان در کوتاه مدت و سپس حرکت به سوی محدوده 590 الی 830 در میانمدت دور از ذهن نیست.

بابک افشار کارشناس بازارسرمایه در گفتگو با خبرنگار بورس امروز عنوان کرد: با بررسی دیتای سوپرسایکل این نماد ، به نظر در قالب حرکت ABC دو حالت محتمل است.

وی افزود: در حالت اول ، حرکت اصلاحی B در این نماد تکمیل گشته و در حال حاضر در قالب حرکت C در وهله نخست دستیابی به محدوده ۲۲۱ تومان در کوتاه مدت و سپس حرکت به سوی محدوده ۵۹۰ الی ۸۳۰ در میانمدت دور از ذهن نیست.

کارشناس بازارسرمایه خاطرنشان کرد: در حالت دوم ، حرکت B با تشکیل حرکتی مثلث گونه تکمیل خواهد شد و بازه زمانی نقطه استارت حرکت C طبعا طولانی تر خواهد بود.

با این حال به نظر می آید با توجه اخبار پیرامون مبنی بر چراغ سبز دولت به افزایش سرمایه شرکتها از محل تجدید ارزیابی ، حالت اول محتمل تر بوده که البته تحقق اهداف بالا مستلزم سهامداری در میانمدت است و در این صورت قوانین و دسته بندی جدید نمادهای بازار پایه تاثیری در روند سهم نخواهد داشت .

بیشتر بخوانید:  وجه تضمین اضافه قرارداد آتی پسته کاهش یافت