به گزارش بورس امروز، عرضه محصولات فرآورده های نفتی ۲۴ اردیبهشت ماه ۹۸ به شرح زیر اعلام می شود:   نام کالا نماد کارگزار عرضه کننده قیمت پایه حجم کالای قابل عرضه اپوکسی رزین جامد E011P KZPC-EREPIRAN011PWP-00 بانک کشاورزی پتروشیمی خوزستان ۲۹۷,۰۰۰ ۶۰ اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین KZPC-ERE1X75SSG-603 بانک کشاورزی پتروشیمی خوزستان ۲۵۵,۰۰۰ […]

به گزارش بورس امروز، عرضه محصولات فرآورده های نفتی ۲۴ اردیبهشت ماه ۹۸ به شرح زیر اعلام می شود:

 

نام کالانمادکارگزارعرضه کنندهقیمت پایهحجم کالای قابل عرضه
اپوکسی رزین جامد E011PKZPC-EREPIRAN011PWP-00بانک کشاورزیپتروشیمی خوزستان۲۹۷,۰۰۰۶۰
اپوکسی رزین جامد محلول در زایلینKZPC-ERE1X75SSG-603بانک کشاورزیپتروشیمی خوزستان۲۵۵,۰۰۰۸۰
اپوکسی رزین مایع E06 SPLKZPC-ERE06LSPLG-603بانک کشاورزیپتروشیمی خوزستان۳۰۵,۰۰۰۱۰۰
استایرن بوتادین رابر روشن ۱۵۰۲IPC-LSBR1502MP-00باهنرپتروشیمی بندر امام۱۲۰,۰۰۴۵۰۴
اکریلونیتریل بوتادین استایرن ۰۱۵۰TABC-ABSSD0150PP-00بانک ملیپتروشیمی تبریز۱۳۳,۸۷۰۵۰۰
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781PTC-PETBG781J-00بانک پاسارگادپتروشیمی شهید تندگویان۱۲۸,۰۰۵۳۰۸
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821PTC-PETBG821J-00بانک پاسارگادپتروشیمی شهید تندگویان۱۳۲,۹۰۲۳۰۸
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825PTC-PETBG825J-00بانک پاسارگادپتروشیمی شهید تندگویان۱۲۹,۸۲۹۳۰۸
پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG641PTC-PETTGSUB641J-00بانک مسکنپتروشیمی شهید تندگویان۱۲۵,۰۴۹۳۰۸
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641PTC-PETTG641J-00بانک مسکنپتروشیمی شهید تندگویان۱۲۱,۲۴۹۳۰۸
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 MODPTC-PETTG641MODJ-00بانک مسکنپتروشیمی شهید تندگویان۱۲۱,۵۲۷۳۰۸
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645PTC-PETTG645J-00بانک مسکنپتروشیمی شهید تندگویان۱۱۹,۳۰۲۳۰۸
پلی اتیلن سبک تزریقی ۱۹۲۲TASPC-LDEP1922TWP-00اقتصاد بیدارپلیمر آریا ساسول۹۴,۳۳۳۶۶
پلی اتیلن سبک تزریقی ۱۹۲۲TLPC-LDEP1922TWP-00مفیدپتروشیمی لاله۹۴,۳۳۳۲۲۰
پلی اتیلن سبک خطی ۰۲۰۹AAPAM-LLD0209AAWP-00بانک رفاه کارگرانپتروشیمی امیر کبیر۹۰,۹۲۷۴۴۰
پلی اتیلن سبک خطی ۰۲۰۹KJTABC-LLD0209KJPP-00بانک ملیپتروشیمی تبریز۹۱,۳۷۷۵۰۰
پلی اتیلن سبک خطی ۲۲B01MAPE-LLD22B01WP-00توازن بازارپتروشیمی مهاباد۹۰,۹۲۷۶۰۰
پلی اتیلن سبک فیلم ۰۰۷۵IPC-LDLH0075PP-00باهنرپتروشیمی بندر امام۹۳,۳۹۹۹۰۰
پلی اتیلن سبک فیلم ۰۱۹۰ASPC-LDLF0190PP-00اقتصاد بیدارپلیمر آریا ساسول۹۳,۳۹۹۱۱۰
پلی اتیلن سبک فیلم ۰۲۰۰IPC-LDLF0200PP-00باهنرپتروشیمی بندر امام۹۳,۳۹۹۱,۰۰۰
پلی اتیلن سبک فیلم ۲۱۰۲TX00LPC-LD2102TX00WP-00مفیدپتروشیمی لاله۹۳,۳۹۹۱,۲۵۴
پلی اتیلن سبک فیلم ۲۴۲۰F8KRD-LD2420F8WP-00سهم آشناپتروشیمی کردستان۹۳,۳۹۹۹۶
پلی اتیلن سبک فیلم LP0470KJASPC-LDLP0470KJWP-00اقتصاد بیدارپلیمر آریا ساسول۹۵,۱۹۶۶۶
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3PAM-HDEX3L-00بانک رفاه کارگرانپتروشیمی امیر کبیر۱۰۶,۲۶۰۳۰۰
پلی اتیلن سنگین بادی ۰۰۳۵IPC-HDHB0035PP-00باهنرپتروشیمی بندر امام۹۴,۴۶۴۲,۰۰۰
پلی اتیلن سنگین بادی BL3MPC-HDBL3PP-00خبرگان سهامپتروشیمی مارون۹۴,۴۶۴۳۳۰
پلی اتیلن سنگین بادی BL3KEPE-HDBL3WP-00بانک صنعت و معدنپلیمر کرمانشاه۹۴,۴۶۴۷۲۰
پلی اتیلن سنگین تزریقی ۵۰۳۰SATABC-HD5030SAPP-00بانک ملیپتروشیمی تبریز۹۰,۱۳۹۴۰۰
پلی اتیلن سنگین تزریقی ۵۲۵۱۱UVJPC-HD52511UVPP-00صبا جهادپتروشیمی جم۸۸,۴۶۹۶۶
پلی اتیلن سنگین تزریقی ۵۲۵۱۸JPC-HD52518PP-00صبا جهادپتروشیمی جم۸۶,۶۷۲۵۰۶
پلی اتیلن سنگین تزریقی ۶۲N07UVLOR-HD62N07UVWP-00سهم آشناشرکت پتروشیمی لرستان۸۸,۴۶۹۹۱۲
پلی اتیلن سنگین دورانی ۳۸۴۰UATABC-MD3840UAPP-00بانک ملیپتروشیمی تبریز۸۸,۸۳۸۱,۷۰۰
پلی اتیلن سنگین دورانی ۳۸۴۰UASHPC-MD3840UAWP-00بانک ملیشرکت پتروشیمی شازند۸۸,۸۳۸۶۰۰
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5MPC-HDEX5PP-00خبرگان سهامپتروشیمی مارون۹۵,۳۴۰۱۱۰
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000MEPC-HD7000FWP-00خبرگان سهامپتروشیمی مهر۹۵,۳۴۰۱,۵۱۸
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000ILPE-HD7000FWP-00خبرگان سهامپتروشیمی ایلام۹۵,۳۴۰۵۰۶
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110ASPC-HDHF5110P-00اقتصاد بیدارپلیمر آریا ساسول۹۵,۳۴۰۱۵۴
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100NJPC-HDCRP100NPP-00صبا جهادپتروشیمی جم۱۰۸,۸۹۰۸۸۰
پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100BSHPC-HDCRP100BWP-00بانک ملیشرکت پتروشیمی شازند۱۱۴,۲۵۹۲,۰۰۰
پلی استایرن انبساطی ۲۰۰TABC-PSE200J-00بانک ملیپتروشیمی تبریز۱۱۴,۵۰۲۱۰۰
پلی استایرن انبساطی ۳۰۰TABC-PSE300J-00بانک ملیپتروشیمی تبریز۱۱۴,۵۰۲۱۰۰
پلی استایرن انبساطی ۴۰۰TABC-PSE400CJ-00بانک ملیپتروشیمی تبریز۱۱۱,۱۹۹۸۰
پلی استایرن انبساطی ۵۰۰TABC-PSE500CJ-00بانک ملیپتروشیمی تبریز۱۰۶,۰۹۸۴۰
پلی استایرن انبساطی FINETABC-PSEPSFJ-00بانک ملیپتروشیمی تبریز۹۹,۸۲۳۲۵
پلی استایرن انبساطی R310ENPC-PSSER310J-089بانک تجارتتوسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب۱۱۴,۵۰۲۲۰۰
پلی استایرن انبساطی نسوز SE3000BAN-PSSE3000J-00راهنمای سرمایه‌گذارانبانیار پلیمر گنبد۱۱۸,۷۹۳۱۹۸
پلی استایرن انبساطی نسوز SE4000BAN-PSSE4000J-00راهنمای سرمایه‌گذارانبانیار پلیمر گنبد۱۱۶,۵۹۱۲۲۰
پلی استایرن معمولی ۱۱۱۵PPMZ-PSGPPS1115NP-00بانک مسکنپتروپاک مشرق زمین۱۱۴,۲۶۰۲۲۴
پلی استایرن معمولی ۱۴۶۰TABC-PSGPS1460PP-00بانک ملیپتروشیمی تبریز۱۱۱,۸۹۲۷۰
پلی استایرن معمولی ۱۵۴۰TABC-PSGPPS1540NP-00بانک ملیپتروشیمی تبریز۱۱۰,۸۳۲۱۰۴
پلی استایرن معمولی ۱۵۵۱PTJP-PSGPPSG1551PP-00بانک صنعت و معدنپتروشیمیایی تخت جمشید پارس عسلویه۱۱۴,۲۶۰۴۰۰
پلی استایرن معمولی MP08MPG-PSGPMP08L-00شهرپتروشیمی محب پلیمر قم۱۱۴,۲۶۰۱۰۰
پلی استایرن مقاوم ۷۲۴۰TABC-PSHIPS7240NP-00بانک ملیپتروشیمی تبریز۱۲۱,۴۶۷۱۰۴
پلی کربنات ۰۷۱۰KZPC-PGPC0710ZP-603بانک کشاورزیپتروشیمی خوزستان۳۰۵,۰۰۰۱۶۰
پلی وینیل کلراید E6644ARCO-PVCE6644P-00سیناپتروشیمی اروند۷۳,۳۲۴۶۶
پلی وینیل کلراید E6834ARCO-PVCE6834PP-00سیناپتروشیمی اروند۸۱,۶۶۲۶۶
سلاپس واکسBORC-SLAPWAXB-00خبرگان سهامشرکت پالایش نفت بندرعباس۳۵,۳۴۸۲,۰۰۰
قیر ۶۰۷۰SORC-BI6070B-00مفیدپالایش نفت شیراز۳۵,۳۷۲۲۰۰
قیر ۶۰۷۰TORC-BI6070B-00پیشگامان بهپرورپالایش نفت تبریز۳۳,۹۵۸۲,۰۰۰
قیر ۶۰۷۰JRC-BI6070B-00خبرگان سهامپالایش نفت جی۳۳,۸۱۶۲,۰۰۰
قیر ۶۰۷۰PACB-BI6070B-00باهنرنفت پاسارگاد۳۵,۵۰۶۵۰۰
قیر ۸۵۱۰۰JRC-BI85100B-00خبرگان سهامپالایش نفت جی۳۳,۸۱۶۱,۰۰۰
قیر MC250SORC-BIMC250B-00مفیدپالایش نفت شیراز۴۶,۲۱۲۲۰۰
قیر MC250JRC-BIMC250B-00خبرگان سهامپالایش نفت جی۴۲,۵۰۰۵۰۰
قیر MC250PACB-BIMC250B-00باهنرنفت پاسارگاد۴۴,۰۵۰۱۰۰
قیر PG5822JRC-BIPG5822B-00خبرگان سهامپالایش نفت جی۳۳,۸۱۶۱,۰۰۰
قیر PG6416SORC-BIPG6416B-00مفیدپالایش نفت شیراز۳۵,۶۲۲۲۰۰
قیر PG6422SORC-BIPG6422B-00مفیدپالایش نفت شیراز۳۵,۶۲۲۲۰۰
قیر PG6422JRC-BIPG6422B-00خبرگان سهامپالایش نفت جی۳۳,۸۱۶۲,۰۰۰
قیر PG7010JRC-BIPG7010B-00خبرگان سهامپالایش نفت جی۳۳,۸۱۶۱,۰۰۰
قیر امولسیون CRS1JRC-BIEMCRS1B-00خبرگان سهامپالایش نفت جی۲۸,۳۰۰۲۰۰
گوگرد کلوخهSORC-LUSUB-00مفیدپالایش نفت شیراز۷,۵۰۸۲۰۰
گوگرد گرانولهTORC-GRSUSUJ-00پیشگامان بهپرورپالایش نفت تبریز۷,۰۰۰۲,۰۰۰
وکیوم باتومBORC-VBSB-00بانک رفاه کارگرانشرکت پالایش نفت بندرعباس۲۸,۸۸۲۸,۰۰۰
وکیوم باتومTORC-VBB-00پیشگامان بهپرورپالایش نفت تبریز۲۷,۵۰۷۵,۰۰۰
بیشتر بخوانید:  به روز رسانی تحلیل از منظر تکنیکال ونیکی