در این پادکست؛به بررسی صندوق های سرمایه گذاری،پرداخته شده است.

بررسی صندوق های سرمایه گذاری،با اجرای سجاد میرزایی کارشناس صندوق های سرمایه گذاری

در حال حاضر انواع مختلفی از صندوق های سرمایه گذاری در حال فعالیت می باشند که در دو نوع در سهام و با درآمد ثابت گسترش بیشتری داشته است.اما در سال گذشته نوع جدیدی از صندوق های سرمایه گذاری با نوع صندوق در صندوق از سوی سازمان مصوب و ابلاغ شده است.

 

بیشتر بخوانید:  عملکرد صندوق های سرمایه گذاری در نیمه نخست سال