شرکت نفت پارس نرخ محصولات روانکار بنزینی خود را به میزان 70 درصد و محصولات روانکار دیزلی را تا 60 درصد افزایش می‌دهد.

به گزارش بورس امروز، این شرکت مجوز ۱۰درصدی افزایش قیمت محصولات خود را از سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان دریافت کرده است.

بنا بر این گزارش، این شرکت به دلیل افزایش قیمت لوبکات و همچنین عدم تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی اقدام به افزایش قیمت محصولات روانکار خود کرده است.

مدیران این شرکت در توضیح دلایل افزایش قیمت محصولات خود می‌گویند: مجوز افزایش نرخ محصولات روانکار بنزینی به میزان۷۰ %و دیزلی به میزان۶۰ %طی نامه شماره ۸۲۵۰/۹۸/۳۷۰ مورخ۱۷/۲/۱۳۹۸سازمان حمایت مصـرف کنندگان و تولیدکنندگان، دریافت شده است. در این خصوص توضیحات زیرلازم به ذکر است.

۱ –نرخ خرید لوبکات در اردیبهشت سال۱۳۹۸ ،حدود ۴۵۰۰۰ ریال می باشد که نسبت به میانگین نرخ خرید سال گذشته که حدود ۲۲۰۰۰ ریال بوده، بیش از ۱۰۰%افزایش یافته است.

۲ –نرخ ارز مصرفی براي واردات مواد اولیه- با توجه به حذف ارز دولتی ۴۲۰۰۰ ریالی- نسـبت به سال قبل بیش از ۱۰۰%افزایش یافته و در نتیجه بهاي تمام شـده خریـد این اقلام نیز دوبرابرشده است.

۳ -آخرین مجوز افزایش نرخ محصولات به میزان۹ %در تیرماه سال قبل و پیش از آن درسال۱۳۹۳ ،۱۲ %بوده است که با توجه به تورم موجود در فضاي اقتصادي و افزایش هزینه عوامل تولید، بسیار ناچیز و عملا بی اثر بوده است.

۴ -با عنایت به توضـیحات فوق، برآورد اثرات سود و زیـانی مجوز افزایش نرخ جدیـد، منوط به بررسـی هـاي عملکردي و محاسـبه اثرات متقابـل درآمـدي و هزینه اي عوامـل مختلف تولیـد و فروش می باشـد که مطابق دستورالعمل اجرایی افشاي اطلاعات در مقاطع زمانی لازم به استحضارسهامداران محترم و فعالان بازارسرمایه خواهد رسید.

بیشتر بخوانید:  درج نماد یک صندوق سرمایه گذاری قابل معامله در بورس