بعد از ۳ روز ریزش متوالی، امروز ارزش سهام عدالت رشد قابل‌توجهی داشت و مقداری از ریزش روزهای اخیر را تجربه کرد.

به گزارش بورس امروز، بورس تهران بعد از چند روز پرالتهاب امروز وضعیت بهتری داشت و شاخص کل بازار سهام رشد بیش از ۲۱ هزار واحدی را ثبت کرد. به تبع این وضعیت ارزش سهام عدالت نیز امروز رشد کرد.

قیمت سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی در جلسه امروز نزدیک به ۳۲۰ هزار تومان رشد کرد و به ۱۱ میلیون و ۱۸۶ هزار تومان رسید. ارزش ۶۰ درصد سهام قابل‌فروش این سبد ۶ میلیون و ۱۱ هزار تومان است.

ارزش سهام عدالت یک میلیون تومانی نیز امروز ۶۷۱ هزار تومان زیادتر شد و به ۲۱ میلیون و ۲۹ هزار تومان رسید. ارزش ۶۰ درصد سهام قابل‌فروش این سبد نیز ۱۲ میلیون و ۶۱۷ هزار تومان است.