سیف اله امیری مدیر کل دفتر صنایع معدنی وزارت صمت طی نامه ای به روسای انجمن های صنایع و معادن سرب و روی ایران، انجمن صنفی کارفرمایی تولیدکنندگان و صادرکنندگان سرب، انجمن صنفی کارفرمایی معدن کاران سرب و روی ایران، رئیس اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های صنایع و معادن سرب و روی ایران و همینطور انجمن صنفی کارفرمایی فرآوری صنایع و معادن سرب و روی ایران بر ضرورت عرضه کلیه شرکت های تولیدی کنسانتره روی و سرب در بورس کالا تاکید کرد.

به گزارش بورس امروز، در این نامه آمده استزین پس کلیه شرکت های تولیدی کنسانتره روی و سرب (سولفیدی-اکسیدی) که قصد صادرات، چه به صورت مستقیم، چه نماینده و یا تهاتر یا اشخاص دیگر باید کالای خود را در بورس کالای ایران عرضه کنند و در صورت عدم تقاضا مجاز به صادرات هستند. لذا جهت جلوگیری از اتلاف وقت موضوع عرضه در بورس کالای ایران را کنترل و بعد نسبت به معرفی اقدام کنید.

  • منبع خبر : کالا خبر