در این پادکست؛به بررسی نرخ حمل جاده ای،پرداخته شده است.

بررسی تاثیر نرخ حمل جاده ای بر هزینه های تمام شده ی کالا،با اجرای مسعود عزیزی مدیر بازرگانی شرکت حمل و نقل بین المللی خلیج فارس

با توجه به اینکه در حوزه ی حمل و نقل مبنا و یا خط کش خاصی برای محاسبه ی نرخ در کشور نداشتیم،هر کدام از استان ها و سازمان های راهداری خودشان نرخی را سالانه تعیین می کردند که معمولا همان نرخ مبنایی برای چند سال محاسبه می شد .