سهم به حمایت هفتگی خود رسیده است، با این وجود، شکست خط روند موجب شده است که رشد سهم به صورت کوتاه مدت و پولبک به این خط رونده شکسته شده تلقی گردد و مقدمه ای برای شکست حمایت هفتگی باشد.

به گزارش بورس امروز، سهم به حمایت هفتگی خود رسیده است، با این وجود، شکست خط روند موجب شده است که رشد سهم به صورت کوتاه مدت و پولبک به این خط رونده شکسته شده تلقی گردد و مقدمه ای برای شکست حمایت هفتگی باشد.

در مجموع به نظر میرسد سهم در این نقطه برای نوسان گیری کوتاه مدتی مناسب باشد و نقطه مناسب ورود برای میان مدت و بلند مدت بایستی پس از واکنش آن به خط روند قدرتمند قرمز رنگ باشد.

  • نویسنده : آقای ناصح - تحلیل گر بازار سرمایه