مدیر سرمایه گذاری و تامین گروه نفت وگاز پارسیان حذف دامنه نوسان را در هر مقطعی که انجام شود، مناسب می داند و می گوید این موضوع خواسته فعالان و سرمایه گذاران بازار سرمایه است.

محمدرضا مایلی مدیر سرمایه‌گذاری و تامین گروه نفت و گاز پارسیان در گفتگو با خبرنگار بورس امروز بحث نقدشوندگی در بازار سرمایه را بسیار مهم و حائزاهمیت دانست و عنوان کرد: اینکه دارایی ها با کمترین هزینه و در سریع ترین زمان ممکن، تبدیل به وجه نقد شود بسیار مهم است.

وی به شکل گیری صف های خرید و فروش به واسطه دامنه نوسان اشاره کرد که با تشکیل صف های خرید و فروش، نقدشوندگی در بازار سرمایه کمرنگ می شود.

او به مطرح بودن حذف دامنه نوسان از سال های گذشته در بازار سرمایه اشاره کرد که بسیاری از فعالان و سرمایه گذاران بازار، خواستار حذف دامنه نوسان به مانند بورس‌های سایر دنیا هستند.

مدیر سرمایه گذاری و تامین گروه نفت و گاز پارسیان از حضور فعالان و یا بازارگردان های قوی به عنوان عاملی نام برد که سبب شده است تا سهام در بورس‌های خارجی نوسانات غیرواقعی نداشته و سریع‌تر به قیمت ذاتی خود برسند.

مایلی افزایش دامنه نوسان را حرکتی به سوی بهبودی بازار سرمایه و افزایش نقدشوندگی می‌داند و می‌گوید: زمانی که بازار نزولی شد، دامنه نوسان را از سمت منفی کم کردند، اما باز مشاهده شد که بازار سرمایه حرکت خود را ادامه داد؛ در واقع چندان واکنش مثبتی به این اقدام انجام نداد.

وی خاطرنشان کرد: نمی توان گفت که بهترین زمان برای حذف دامنه نوسان در زمان رونق بازار است یا رکود؛ در هر مقطعی که این اقدام صورت بگیرد، گام موثری خواهد بود.

مایلی می‌گوید: زمانی که دامنه نوسان بازتر است، سرمایه گذار حس می‌کند سودآوری نسبت به ریسک بهتر شده است از همین رو می‌تواند نتیجه بهتری بگیرد.