بابک افشار کارشناس بازارسرمایه در گفتگو با خبرنگار بورس امروز عنوان کرد: سرمایه گذاری ملی ایران بنظر در قالب حرکت بساموج ABC چشم به هدفهای چهار رقمی در بلند مدت دارد. وی افزود: این نماد هم اکنون، در آستانه تکمیل موج ۱ از ۳ در محدوده ۲۷۰ الی ۳۸۰ تومان از حرکت پنج موجی مفروضه […]

بابک افشار کارشناس بازارسرمایه در گفتگو با خبرنگار بورس امروز عنوان کرد: سرمایه گذاری ملی ایران بنظر در قالب حرکت بساموج ABC چشم به هدفهای چهار رقمی در بلند مدت دارد.

وی افزود: این نماد هم اکنون، در آستانه تکمیل موج ۱ از ۳ در محدوده ۲۷۰ الی ۳۸۰ تومان از حرکت پنج موجی مفروضه قرار داشته و انتظار می رود پس از اصلاحی مختصر ، مجدد به روند صعودی خود جهت کسب اهداف ۵۰۰ الی ۵۷۰ و در بازه زمانی بلند مدت ، به بازه قیمت ۱۴۰۰ تومان دست یابد .

 

بیشتر بخوانید:  تغییر رفتار در بازار سرمایه