چغندر جذب شده شرکت فرآورده‌های غذایی و قند چهارمحال (قچار) از مرز 200 هزار تن گذشت.

به گزارش بورس امروز، قربانی مدیرعامل شرکت فرآورده‌های غذایی و قند چهارمحال (قچار)  در مجمع عمومی فوق العاده این شرکت که برای انتخاب هیات مدیره برگزار شده بود، به وضعیت شرکت پرداخت و گفت: خوشبختانه در سال جاری میزان جذب چغندر در بهره برداری پاییزه یک رکورد محسوب می‌شود.

وی به گزارش مطلوب 6 ماهه شرکت قچار اشاره کرد و گفت: گزارش 9 ماهه کارخانه در حال تهیه است و رقم بسیار خوبی را نشان می‌دهد.

قربانی با اظهار به اینکه میزان چغندر جذب شده از مرز 200 هزار تن گذشته است، تاکید کرد: این میزان سودآوری در دوره فعالیت 50 سال کارخانه یک رکود محسوب می‌شود.

او در پایان سخنان خود خاطرنشان کرد: تمام فاکتورهایی که تاکنون بررسی کرده‌ایم بسیار خوب بوده و شرکت در وضعیت مطلوبی قرار دارد.

لازم به ذکر است که قند چهارمحال مطابق عملکرد سال های پیش بهترین ضریب استحصال از چغندر را در میان هم گروهی های خود دارد که حاشیه سود بالاتر این شرکت به همین دلیل است. با توجه به کیفیت بالاتر چغندر دریافتی در فصل پاییز انتظار می رود گزارش سه ماهه سوم رویه ای بهتر از گزارش تابستان داشته باشد.

باید این نکته را افزود که شرکت در سال مالی ۹۸ معادل ۲۶ میلیارد تومان سود خالص شناسایی کرده بود و در سال مالی ۹۹ این عدد به حدود ۵۲ میلیارد تومان رسید و در عملکرد ۶ ماهه امسال ۳۹ میلیارد تومان سود خالص شناسایی شد که نسبت به ۶ ماهه سال قبل رشد ۲.۸ برابری را ثبت نموده است.