تحلیل تکنیکال سامان دید بلند مدت: با توجه به وضعیت نمودار می توان مشاهده کرد که قیمت سهم در یک کانال نزولی بلند مدت در حال نوسان است. با توجه به شکست حمایت قوی ۸.۳۰۰ ریال، مسیر سهم برای صعود سخت تر شده است. در صورت شکست سقف کانال رسم شده در شکل، می توان […]

تحلیل تکنیکال سامان دید بلند مدت:

با توجه به وضعیت نمودار می توان مشاهده کرد که قیمت سهم در یک کانال نزولی بلند مدت در حال نوسان است. با توجه به شکست حمایت قوی ۸.۳۰۰ ریال، مسیر سهم برای صعود سخت تر شده است. در صورت شکست سقف کانال رسم شده در شکل، می توان به صعود بلند مدت قیمت سهم امیدوار بود.

تحلیل تکنیکال سامان دید میان مدت:

قیمت سهم به محدوده متراکم مووینگ رسیده است.

  1. در صورت صعود روند باید به مقاومت‌های ۷.۱۰۰ ريال، ۷.۷۰۰ ريال، ۸.۳۰۰ ريال و ۸.۹۰۰ ريال توجه شود.
  2. در صورت نزول باید به حمایت‌های ۶.۸۷۰ ريال، ۶.۶۰۰ ريال، ۶.۲۰۰ ريال و ۵.۴۰۰ ريال امیدوار بود.

وضعیت خطوط مووینگ ۲۰ روزه و ۲۰۰ روزه نشان دهنده سختی صعود سهم می باشد. با توجه به وضعیت کنونی نمودار این سهم، پیشنهاد می شود در صورت تمایل به خرید دست نگه دارید و روی حمایت های ذکر شده به صورت پله ای اقدام به خرید کنید.

توجه داشته باشید که در حال حاضر روند سهم صعودی تلقی نمی شود. پس یا به دلیل قیمت پایین سهم و نزدیکی به کف کانال رسم شده در شکل قبلی خرید می کنید و یا صرفا به قصد نوسان گیری خرید می کنید.

  • نویسنده : محمدعلی پورمجیب تحلیل گر کارگزاری بانک آینده