سهم "ونیرو" پس از ریزش 80 درصدی از سقف قیمتی خود از سال گذشته در محدوده 180 تومان دوبار حمایت شده که موجب رشد 23 درصدی از کف قیمتی شده است.

به گزارش بورس امروز، سهم “ونیرو” پس از ریزش 80 درصدی از سقف قیمتی خود از سال گذشته در محدوده 180 تومان دوبار حمایت شده که موجب رشد 23 درصدی از کف قیمتی شده است؛ در کف اخیر شاهد شکل گیری کمرنگ واگرایی مثبت نیز بودیم و در حاضر درگیر مقاومت استاتیک و ابر کومو بوده و با توجه به وضعیت بازار و رسیدن به منطقه اشباع خرید اندیکاتورهای استوکاستیک و تا حدودی RSI می توان انتظار اصلاح به قیمت محدوده حمایتی 180 تومان را داشت و پس از آن سهم می تواند با رشد به تارگت های 220 و 370 تومانی تا اواخر خرداد سال آینده برسد.

  • نویسنده : کیمیا رجبی کارشناس تحلیل کارگزاری بانک خاورمیانه