قرض از بانک مرکزی به اصطلاح چاپ پول بدترین راه است چون موجب افزایش تورم می شود و مردم به ویژه اقشار متوسط ، هزینه آن را پرداخت می کنند .

مسعود حجاریان کارشناس بازارسرمایه در گفتگو با خبرنگار بورس امروز عنوان کرد: با توجه به تحریم کامل صادرات نفت ایران ، بودجه سال۹۸ دولت با کسری بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان مواجه می شود.

دولت سه راه برای جبران این کسری دارد

۱- افزایش قیمت سوخت ، و حذف کامل یارانه از بنزین ، گازوئیل و سایر حامل های انرژی ۲- انتشار اوراق خزانه بلند مدت ، بدون بازخرید پیش از موعد و قابل معامله در بازار سرمایه . با بازار گردانی بانک مرکزی۳- تقریض از بانک مرکزی ، افزایش پایه پولی . هر کدام از این روشها خسارتهای خاص خود را به کشور تحمیل می کند.

کارشناس بازارسرمایه خاطرنشان کرد: قرض از بانک مرکزی به اصطلاح چاپ پول بدترین راه است چون موجب افزایش تورم می شود و مردم به ویژه اقشار متوسط ، هزینه آن را پرداخت می کنند . البته فکر می کنم دولت همین راه را انتخاب می کند .

وی افزود: در بودجه ۹۸ فروش جمعا ۳۰/۵ هزار میلیارد تومان اوراق زیر پیش بینی شده است: ۱۳۰۰۰ میلیارد تومان اسناد خزانه.۴۵۰۰ میلیارد تومان شرکتهای دولتی. ۸۰۰۰ میلیارد تومان شهرداری ها . ۵۰۰۰ میلیارد تومان سهام شرکتها،این عدد حدود یک و نیم درصد نقدینگی است. به نظر میرسد این ارقام ظرفیت بازار سرمایه را پر می کند. کارکرد اصلی بازار سرمایه تامین مالی شرکتهای تولیدی است نه تامین مالی دولت.

کارشناس بازارسرمایه اظهار داشت: عملیات بازار باز صرفا بازار گردانی اوراق بلند مدت دولتی است و هدف آن تنظیم نرخ بهره و به تبع آن تورم است.این عملیات اثر زیادی در جذب منابع ندارد. بانک مرکزی اوراق نمی خرد تا نگه دارد ، بلکه آنرا بازار گردانی می کند تا نرخ بهره را کنترل کند. در زمانهای مختلف رسوب اوراق در بانک مرکزی بالا و پایین می رود ولی مقدار آن در مقایسه با کل اوراق بسیار کم است . اساسا اوراق دولتی نزد مردم، صندوق ها و بیمه ها است و جای بخشی از سپرده بانکی را می گیرد.

بیشتر بخوانید:  وجه تضمین اضافه قرارداد آتی پسته کاهش یافت