با توجه به وضعیت نمودار می‌توان مشاهده کرد که قیمت سهم فولاد سپید فراب کویر در محدوده بسیار مهمی قرار گرفته است.

محمدعلی پورمجیب _ تحلیلگر کارگزاری بانک آینده | در صورت شکست سقف کانال نزولی کوتاه مدت رسم شده، الگوی سهم به سمت تشکیل کف دوگانه (Double Bottom) می‌رود.

در صورت عدم توانایی قیمت سهم در شکست این کانال، متاسفانه روند میان مدت سهم نزولی خواهد شد. اما خبر خوش آنکه با توجه به سفارشات حمایتی امروز معاملات سهم، می توان مشاهده کرد که قدرت این خط حمایتی بسیار زیاد است و شکست آن بعید به نظر می رسد.

تحلیل تکنیکال تولیدی فولاد سپید فراب کویر دید میان مدت:

قیمت سهم به محدوده حمایتی بسیار مهمی رسیده است.

  1. در صورت صعود روند باید به مقاومت های 5.750 ريال، 6.300 ريال، 6.560 ريال و 7.160 ريال توجه شود.
  2. در صورت نزول باید به حمایت های 4.950 ريال، 4.650 ريال، 4.000 ريال و 3.400 ريال امیدوار بود.

وضعیت خطوط مووینگ ۲۰ روزه و ۲۰۰ روزه نشان دهنده سختی صعود سهم می باشد، اما با توجه به وضعیت کنونی بازار می توان مشاهده کرد که حمایت های خوبی از این سهم در محدوده 5.400 ريال صورت می گیرد و قدرت حمایت بولینجر باند زیاد می باشد. پیشنهاد می شود در محدوده کنونی به صورت پله ای رو به پایین خرید انجام شود.

برای صعودی تلقی کردن روند میان مدت سهم، لازم است 6.300 ريال شکسته شود. اگر تمایل به خرید پس از تعیین روند دارید، پس از شکست این مقاومت خرید کنید.