شرکت سرمایه گذاری عمران و توسعه استان هرمزگان 1.52 درصد سهام شرکت سخت آژند را به فروش می رساند.

به گزارش بورس امروز، شرکت سرمایه گذاری عمران و توسعه استان هرمزگان تصمیم به فروش 1.52 درصدی سهام شرکت سخت آژند معادل 6 میلیون و 107 هزار و 800 سهم را دارد.

قیمت پایه هر سهم  4 هزار و 823 ریال تعیین گردیده است. این بلوک بیش از 6 میلیون سهمی 29 آذر سال 1400 به صورت عمده و نقد در بازار پایه فرابورس عرضه خواهد شد.

قیمت کل این بلوک 1.52 درصدی 29 میلیارد و 457 میلیون و 919 هزار و 400 ریال تعیین شده است.

ودیعه خریداران بابت حضور در این قابت نیز 2 میلیارد و 945 میلیون و 791 هزار و 940 ریال خواهد بود.

  • منبع خبر : کدال