موج 3 شارپ نیز شاخص رشد قابل توجهی را تجربه نمود و پیک قیمتی گذشته شاخص حدود 197 هزار واحد رقم خورده بود که این عدد به راحتی این بار شکسته شده و اکنون حمایت معتبر دماسنج بازار است که نباید از آن عبور کند.

مینا یوسفی کارشناس بازار سرمایه در گفتگو با خبرنگار بورس امروز عنوان کرد: موج ۴ زمانبر با اصلاحی قابل توجه و رسیدن به محدوده ۱۵۵ هزار واحد به اتمام رسید و شاهد رشد تقاضا و افزایش نقدینگی و ورود پول هوشمند در قالب موج ۵ از ۵ در بازار بوده ایم. اکثر گروه ها و نمادها رشد دسته جمعی مطلوبی را در بازار سرمایه تجربه نموده اند که هنوز تداوم دارد. مقاومت های مهم دماسنج بازار در تکمیل ایمپالس صعودی ۲۲۳هزار و ۲۴۰ هزار حدودی. و نهایتا رقم های بالاتر ۲۵۶هزار واخد و ۲۶۵ هزار واحد در بلند مدت می باشد. بیشترین بازدهی را طی ۵ سال اخیر بازار سرمایه داشته است.

وی افزود: موج ۳ شارپ نیز شاخص رشد قابل توجهی را تجربه نمود و پیک قیمتی گذشته شاخص حدود ۱۹۷ هزار واحد رقم خورده بود که این عدد به راحتی این بار شکسته شده و اکنون حمایت معتبر دماسنج بازار است که نباید از آن عبور کند.

یوسفی خاطرنشان کرد: با توجه به تورم موجود در تمامی بخش ها وافزایش نرخ ارز باید به ارزش دلاری بازار توجه داشت که ارزش فعلی بازار با نرخ ارز آزاد (۱۴۰۰۰ تومان) از ارزش بازار در سال ۹۱  کمتر بوده و این عدم تطابق ارزش سهام  با واقعیت موجود اولین محرک حرکت صعودی بازار سرمایه و جبران عقب ماندگی نسبت به بازارهای موازی است، از سوی دیگر طبق داده های تاریخی بازار بورس بعد از جهش های بازار ارزی و ساختمان رشد خود را آغاز میکرده است .

کارشناس بازار سرمایه در انتها اشاره کرد: همچنین باید توجه داشت وضعیت موجود علاوه بر افزایش ارزش ریالی شرکت ها موجب خواهد شد در صنایعی که مصرف داخلی دارند افزایش EPS  نیز داشته باشیم به لحاظ تورم داخلی و صنایع صادرات محور به دلیل افزایش نرخ ارز شاهد افزایش درآمد خود باشند ضمنا باید اثر تحریم و کاهش فروش و مشکل حمل و نقل را درنظر گرفت (با توجه به جهش ارزی این قسمت با افزایش نرخ ها پوشش داده میشود).

بیشتر بخوانید:  رشد 4 هزار واحدی شاخص کل در 30 دقیقه ابتدایی معاملات امروز سه شنبه 7 بهمن ماه