شرکت بین المللی توسعه ساختمان تصمیم دارد 1.23 درصد سهام شرکت شهرسازی و خانه سازی باغمیشه را به فروش رساند.

به گزارش بورس امروز، شرکت بین المللی توسعه ساختمان تصمیم به فروش 1.23 درصدی سهام شرکت شهرسازی و خانه سازی باغمیشه معادل 16 میلیون و 331 هزار و 452 سهم را دارد.
قیمت پایه هر سهم 8 هزار و 283 ریال تعیین گردیده است. این بلوک بیش از 16 میلیون سهمی 30 آذر سال 1400 به صورت نقد در بازار اول فرابورس عرضه خواهد شد.
قیمت کل این بلوک 1.23 درصدی 135 میلیارد و 273 میلیون و 416 هزار و 916 ریال تعیین شده است.
سپرده خریدار برای حضور در این رقابت نیز 13 میلیارد و 527 میلیون و 341 هزار و 692 ریال خواهد بود.

  • منبع خبر : کدال