خانواده دهقان تصمیم دارند 1.74 درصد از سهام پتروشیمی اصفهان را در بازار پایه فرابورس به فروش رسانند.

به گزاش بورس امروز، خانواده دهقان تصمیم دارند 1.74 درصد معادل 5 میلیون و 233 هزار و 922 سهم از سهام شرکت پتروشیمی اصفهان را  به فروش رسانند.
قیمت پایه هر سهم 155 هزار ریال تعیین شده است.
این بلوک بیش از 5 میلیون سهمی 29 آذر سال 1400 به صورت نقد و عمده در بازار پایه فرابورس عرضه خواهد شد.
رامسین دهقان از کل این فروش سهمی معادل با 43 درصد، جمال دهقان 14 درصد، پایا دهقان 11 درصد، پاشا دهقان 16 درصد و آوا دهقان 13 درصدی را دارد.
قیمت کل این بلوک 1.74 درصدی معادل با 811 میلیارد و 257 میلیون و 910 هزار ریال تعیین شده است.
سپرده خریدار برای حضور در این رقابت 81 میلیارد و 125 میلیون و 791 هزار ریال تعیین شده است.

  • منبع خبر : کدال